Olisiko EMU-jäsenyydestä Suomelle etua vai haittaa: talouskehityksen vakauden / ennakoitavuuden kannalta

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


tieto puuttuu
olisi etua
ei kumpaakaan
olisi haittaa
en osaa sanoa


Talvi 1995
361512330Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi