Kannatatteko vai vastustatteko EU-jäsenyyteen liittyvää maatalouden kansallista tukipakettia?


Kannatan täysin
Kannatan jossain määrin
En kannata enkä vastusta
Vastustan jossain määrin
Vastustan jyrkästi
En osaa sanoa


Kevät 1994
9241825177Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi