Kuinka suhtaudutte seuraaviin EU:n tiivistämistä koskeviin asioihin, jos ne koskisivat joskus Suomea: Jäsenmaiden yhteinen valuutta/rahayksikkö (ecu)

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Erittäin myönteisesti
Melko myönteisesti
Melko kielteisesti
Erittäin kielteisesti
En osaa sanoa


Kevät 1994
1124242811Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi