Miten seuraavien arvojen, tavoitteiden ja periaatteiden pitäisi teidän mielestänne korostua maamme poliittisessa päätöksenteossa: Vihreät (ekologiset, ympäristöä korostavat) arvot ja tavoitteet

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Hyvin voimakkaasti
Melko voimakkaasti
Vaikea sanoa
Ei kovin voimakkaasti
Ei lainkaan


Kevät 1993
184414163Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi