Mihin asioihin kansallinen identiteettimme on tähän saakka ensisijaisesti perustunut: Suomalaiskansallinen kulttuuri erityispiirteineen (sauna yms.)

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


KYLLÄ
EI


Kevät 1993
5145Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi