Minkä asioiden merkityksen haluaisitte vähentyvän kansallisessa identiteetissämme: Aktiivisuus kansainvälisessä yhteistyössä (toiminta YK:ssa, ETYK)

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


KYLLÄ
EI


Kevät 1993
1066Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi