Mikäli maassamme järjestetään EY-kansanäänestys, kuinka varmana pidätte sitä, että käytte äänestämässä?


Äänestän varmasti
Melko varmasti
Ehkä äänestän, ehkä en
Todennäköisesti en äänestä
En varmasti äänestä
En osaa sanoa


Kevät 1993
602312311Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi