Kuinka suhtaudut seuraaviin EY:n tiivistämistä koskeviin väittämiin, jos ne koskisivat joskus Suomea: Jäsenmaiden yhteinen talouspolitiikka

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Erittäin myönteisesti
Melko myönteisesti
Melko kielteisesti
Erittäin kielteisesti
En osaa sanoa


Kevät 1993
1032261812Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi