Kuinka luotettavana pidät seuraavia tahoja EY-jäsenyyttämme koskevan tiedon jakajina: Jäsenyysasiaa selvittävä virkamiehistö

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Varsin luotettava
Melko luotettava
Melko epäluotettava
Varsin epäluotettava
En osaa sanoa


Kevät 1993
1340201211Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi