Suomi jätti EY-jäsenhakemuksen 18.03.1992. Mikä on Teidän kantanne maamme EY-jäsenyyteen? (Olettaen että se toteutuisi noin vuonna 1995)


Kannatan Suomen EY-jäsenyyttä
Vastustan Suomen EY-jäsenyyttä
En osaa sanoa


Syksy 1992
434116Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi