Missä määrin EY-kantanne riippuu ns. reunaehtojen toteutumisesta eli siitä, saako Suomi EY-neuvotteluissa läpi haluamansa erivapaudet/siirtymäajat? (koskien esim. maataloutta, aluetukea ja puolueettomuutta)


Riippuu täysin
Riippuu jonkin verran
Ei riipu lainkaan
En osaa sanoa


Syksy 1992
1741357Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi