Uskotteko että Suomi saa neuvoteltua itselleen erivapauksia tai siirtymäaikoja EY-jäsenyyteensä?


Suomi saa huomattavia erivapauksia/pitkiä siirtym
Suomi saa vähäisiä erivapauksia/lyhyitä siirty
Suomi ei saa minkäänlaisia erivapauksia, EY sane
En osaa sanoa


Syksy 1992
457318Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi