Miten Te suhtaudutte siihen, että seuraavat EY:n keskeiset periaatteet joskus toteutettaisiin/koskisivat Suomea? Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Erittäin myönteisesti
Melko myönteisesti
Melko kielteisesti
Erittäin kielteisesti
En osaa sanoa


Syksy 1992
133225227Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi