Mikä on mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä EY-jäsenyyteen liittyvistä väitteistä? Vaikka ETA-sopimus antaa maallemme monia samoja etuja kuin EY-jäsenyyskin, se on vain välivaiheen järjestely jonka varaan emme voi tulevaisuuttamme perustaa

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Syksy 1992
162632149Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi