Miten seuraavat väitteet vastaavat Teidän näkemyksiänne lamasta? Synnyttää suomalaisissa uutta sisua ja yritteliäisyyttä

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Samaa mieltä
Vaikea sanoa
Eri mieltä


Syksy 1992
393424Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi