Jakautuuko ajankäyttönne eri elämänalueiden kesken toivomallanne tavalla, vai haluaisitteko muuttaa sitä jollakin tavoin? Haluaisin käyttää aikaani: Kotitöihin

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Nykyistä enemmän
Kuten nykyisin
Nykyistä vähemmän
En osaa sanoa


Talvi 2010
1473113Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi