Kuinka voimakkaiksi arvioitte ristiriidat seuraavien ryhmien välillä: Poliitikot - Kansa

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Hyvin voimakas
Melko voimakas
Vaikea sanoa
Melko heikko
Ei esiinny lainkaan


Syksy 1992
4640650Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi