Suomalaisten tulisi tehokkaasti varjella kulttuurinsa omaleimaisuutta yhä lisääntyvää kansainvälistymistä vastaan


Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä


Syksy 2018
253415206Tarkat
Talvi 2016
223415237Tarkat
Talvi 2012
204116175Tarkat
Talvi 2011
294011173Tarkat
Talvi 2009
283915152Tarkat
Talvi 2007
304013143Tarkat
Talvi 2005
284114152Tarkat
Talvi 2003
324311122Tarkat
Talvi 2001
314111153Tarkat
Talvi 1999
323911142Tarkat
Talvi 1997
313511165Tarkat
Talvi 1995
293513184Tarkat
Kevät 1993
293412203Tarkat
Kevät 1991
353411154Tarkat
Kevät 1989
313416134Tarkat
Kevät 1987
36361492Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi