Kansainvälisen talouden muuttuessa, millä Suomi Teidän nähdäksenne elää tulevaisuudessa? Mitkä ovat Suomen mahdollisuudet viedä ulkomaille: Elintarvikkeet, maataloustuotteet

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


tieto puuttuu
erittäin hyvät
melko hyvät
vaikea sanoa
melko huonot
erittäin huonot


Kevät 1991
5181737180Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi