Millaisena pidätte seuraavien tahojen määräysvaltaa? Ammattiyhdistysliike

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


tieto puuttuu
liian paljon
sopivasti
liian vähän


Kevät 1989
3049170Tarkat
Kevät 1987
3742170Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi