Millaisena pidätte seuraavien tahojen määräysvaltaa? Yksityinen kansalainen

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


tieto puuttuu
liian paljon
sopivasti
liian vähän


Kevät 1989
117790Tarkat
Kevät 1987
118780Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi