Kuinka optimistisesti tai pessimistisesti suhtaudutte tulevaisuuteen? Oma henkilökohtainen tulevaisuuteni

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


tieto puuttuu
hyvin optimistisesti
melko optimistisesti
vaikea sanoa
melko pessimistisesti
hyvin pessimistisesti


Kevät 1987
215513710Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi