Kuinka voimakkaiksi arvioitte ristiriidat seuraavien ryhmien välillä: Suuryritykset - pienyritykset

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


tieto puuttuu
hyvin voimakkaita
melko voimakkaita
vaikea sanoa
melko heikkoja
ei esiinny lainkaan


Kevät 1987
1132331820Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi