Suomalaisten yritysten kilpailukyvyn heikentymisen syyt: Huono työilmapiiri yrityksissä

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Erittäin tärkeä syy
Melko tärkeä syy
Ei kovin tärkeä syy
Ei lainkaan tärkeä syy
Ei osaa sanoa


Talvi 2013
23481758Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi