Arvio toimenpiteistä, joilla Suomi palaisi taloudellisen kasvun uralle: Työmarkkinajärjestöjen vallan rajaaminen uudistusten läpiviennin nopeuttamiseksi

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Hyväksyisin ehdottomasti
Hyväksyisin melko varmasti
Vastustaisin melko varmasti
Vastustaisin ehdottomasti
Ei osaa sanoa


Talvi 2013
926262118Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi