Arvio toimenpiteistä, joilla Suomi palaisi taloudellisen kasvun uralle: Opiskeluaikojen lyhentäminen rajaamalla ilmaista opinto-oikeutta

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Hyväksyisin ehdottomasti
Hyväksyisin melko varmasti
Vastustaisin melko varmasti
Vastustaisin ehdottomasti
Ei osaa sanoa


Talvi 2013
154221167Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi