Arvio suomalaisten tasa- tai eriarvoisuudesta: Ammattiryhmittäin vertaillen (palkkataso, työtehtävien arvostus)

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Hyvin tasa-arvoisia
Melko tasa-arvoisia
Melko eriarvoisia
Hyvin eriarvoisia
En osaa sanoa


Talvi 2014
22445253Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi