Vaikutuskeinojen hyväksyminen: Erilaiset boikotit

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Hyväksyn täysin
Hyväksyn jossain määrin
Vaikea sanoa
Tuomitsen jossain määrin
Tuomitsen jyrkästi


Talvi 2014
274512133Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi