Suomen ja suomalaisten tunnusomaiset piirteet: Suomalainen sisu, periksiantamattomuus

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Hyvin tunnusomaista
Melko tunnusomaista
Vaikea sanoa
Ei kovin tunnusomaista
Ei lainkaan tunnusomaista


Talvi 2014
21531691Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi