Arvio suomalaisen koulutuksen tasosta kansainvälisesti: Koulun onnistuminen kasvatustehtävässään (mm. käytös, elintavat, kansalaisuus)

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Maailman ehdotonta huippua
Melko hyvä
Keskiverto
Melko huono
Häntäpäässä
En osaa sanoa


Talvi 2014
530421842Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi