Arvio suomalaisen koulutuksen tasosta kansainvälisesti: Helsingin yliopisto

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Maailman ehdotonta huippua
Melko hyvä
Keskiverto
Melko huono
Häntäpäässä
En osaa sanoa


Talvi 2014
1440131032Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi