Tuloerot väestöryhmien välillä ovat kasvaneet maassamme liian suuriksi


Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä


Syksy 2020
2433141910Tarkat
Talvi 2020
213519187Tarkat
Talvi 2019
273717145Tarkat
Talvi 2018
283212208Tarkat
Talvi 2017
353512127Tarkat
Talvi 2016
37359154Tarkat
Talvi 2015
333615134Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi