Missä määrin niin sanottu johtajuusvaje johtuu seuraavista tekijöistä: Päätöksenteosta liian suuri osa on siirtynyt EU:hun?

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Hyvin paljon
Melko paljon
Vaikea sanoa
Melko vähän
Ei lainkaan


Talvi 2015
273319183Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi