Muuttaisitteko nykyisessä verojärjestelmässämme: Ansiotulojen (työ- ja eläketulojen) verotus, veroa tulisi...

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Tuntuvasti korottaa
Hieman korottaa
Pitää nykyisellään
Hieman alentaa
Tuntuvasti alentaa
En osaa sanoa


Talvi 2011
1124528122Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi