Millaisina pidätte seuraavia keinoja Suomessa tehtävän työn lisäämiseksi: Viikoittaisen työajan pidentäminen?

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Erittäin hyvä keino
Melko hyvä keino
Melko huono keino
Erittäin huono keino
En osaa sanoa


Syksy 2020
41735404Tarkat
Talvi 2015
42038344Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi