Kuinka hyvin tai huonosti terveydenhuolto mielestänne nykyisin toimii seuraavien asioiden suhteen: Jonotusajat leikkauksiin ja muuhun erikoissairaanhoitoon?

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Erittäin hyvin
Melko hyvin
Melko huonosti
Erittäin huonosti
En osaa sanoa


Talvi 2015
222372217Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi