Kuinka hyvin tai huonosti terveydenhuolto mielestänne nykyisin toimii seuraavien asioiden suhteen: Valinnanvapaus, mahdollisuus itse valita hoitopaikka ja hoitava taho?

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Erittäin hyvin
Melko hyvin
Melko huonosti
Erittäin huonosti
En osaa sanoa


Talvi 2015
327401615Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi