Miten seuraavien asioiden mielestäsi tulisi painottua Suomen ulkopolitiikassa? Yhteistyö Pohjoismaiden kanssa

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Nykyistä enemmän
Kuten nykyisin
Nykyistä vähemmän
En osaa sanoa


Talvi 2016
593713Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi