Miten seuraavien asioiden mielestäsi tulisi painottua Suomen ulkopolitiikassa? Vapaan maailmankaupan edistäminen

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Nykyistä enemmän
Kuten nykyisin
Nykyistä vähemmän
En osaa sanoa


Talvi 2016
23491413Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi