Miten Suomi on mielestäsi suhtautunut talousongelmiin ajautuneiden euromaiden tukemiseen?


Aivan liian torjuvasti
Hieman liian torjuvasti
Jokseenkin sopivasti
Hieman liian myöntyvästi
Aivan liian myöntyvästi
En osaa sanoa


Talvi 2016
263026286Tarkat
Talvi 2012
183327270Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi