Miten seuraavat asiat ovat vaikuttaneet yhteiskunnalliseen osallistumiseesi? Sosiaalinen media

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Lisännyt paljon
Lisännyt jonkin verran
Ei vaikutusta
Vähentänyt jonkin verran
Vähentänyt paljon


Talvi 2016
13374811Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi