Miten seuraavat asiat ovat vaikuttaneet yhteiskunnalliseen osallistumiseesi? Kaupunginosa- ja kylätoiminta

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Lisännyt paljon
Lisännyt jonkin verran
Ei vaikutusta
Vähentänyt jonkin verran
Vähentänyt paljon


Talvi 2016
2177920Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi