Miten alla mainitut tehtävät tulisi mielestäsi järjestää kunnissa? Yleisten urheilu- ja virkistyspaikkojen (urheilukentät ja -hallit, ym.) ylläpito

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Kunnan tulisi hoitaa kokonaan
Tulisi hoitaa yhteistyössä
Tulisi yksityistää kokonaan
En osaa sanoa


Talvi 2017
246294Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi