Miten alla mainitut tehtävät tulisi mielestäsi järjestää kunnissa? Maankäytöstä päättäminen

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Kunnan tulisi hoitaa kokonaan
Tulisi hoitaa yhteistyössä
Tulisi yksityistää kokonaan
En osaa sanoa


Talvi 2017
642717Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi