Kuinka tärkeänä sinä pidät näiden opettamista lapsille peruskoulussa? Huomisen työelämätaitoja (esim. yrittäjyys, luova ongelmanratkaisu, kansainvälisyys, yhteistyö) (asetettu tärkeysjärjestykseen asteikolla 1-6)

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Mainittu ensimmäisenä
Mainittu toisena
Mainittu kolmantena
Mainittu neljäntenä
Mainittu viidentenä
Mainittu kuudentena


Talvi 2017
111522161620Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi