Kuinka tärkeä asia oman kuntasi kunnallisveron taso sinulle henkilökohtaisesti on?


Hyvin tärkeä
Melko tärkeä
Vaikea sanoa
Ei kovin tärkeä
Ei lainkaan tärkeä


Talvi 2017
133415326Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi