Yhdysvalloissa astuu virkaan uusi presidentti Donald Trump. Miten arvioit Trumpin ja hänen hallintonsa vaikutusta seuraaviin asioihin tulevina vuosina? Yhdysvaltain talouskasvu

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Lisää
Ei vaikutusta
Vähentää
En osaa sanoa


Talvi 2017
29183122Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi