Arvio uhkien suuruudesta yleisemmin Suomen tai henkilökohtaisesti itsesi/läheistesi kohdalla: Hybridivaikuttaminen, suomalaisen yhteiskunnan horjuttaminen eri keinoin

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Hyvin suuri uhka
Melko suuri uhka
Vaikea sanoa
Melko pieni uhka
Olematon uhka


Syksy 2018
93929212Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi