Arvio uhkien suuruudesta yleisemmin Suomen tai henkilökohtaisesti itsesi/läheistesi kohdalla: Työn ja toimeentulon menettäminen

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Hyvin suuri uhka
Melko suuri uhka
Vaikea sanoa
Melko pieni uhka
Olematon uhka


Syksy 2018
153121295Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi