Muuttaisitteko nykyistä verojärjestelmäämme jollakin tavoin seuraavien veromuotojen osalta? Veroa tulisi... Energia- ja polttoaineverotus

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Tuntuvasti korottaa
Hieman korottaa
Pitää nykyisellään
Hieman alentaa
Tuntuvasti alentaa
En osaa sanoa


Talvi 2019
5193821125Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi